thue xe

Xe 4 - 5 chỗ

Mercedes C250

Giá thuê xe :    2,200,000vnd     150km/8h/ngày
km phát sinh :    14.000 VND
Ngoài giờ :    200.000 VND