thue xe

Xe 4 - 5 chỗ

BMW 750i

Giá thuê xe : 8.200.000vnd  200km/8h/ngày
km phát sinh: 41.000 VND
Ngoài giờ: 400.000 VND
Lưu đêm: 250.000 VND