thue xe

Xe 4 - 5 chỗ

BMW X6

Giá thuê xe :    8.100.000vnd    200km/8h/ngày
km phát sinh :    40.000 VND
Ngoài giờ :    400.000 VND
Lưu đêm :    250.000 VND