thue xe

Xe 16 chỗ

Ford transit

- Giá thuê trong ngày: 1.000.000đ
- Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ
- Phụ trội quá 100km: 6.000đ