thue xe

Xe cưới

Mercedess S500 AMG

- 4 tiếng: 600.000đ
- 5 tiếng: Liên hệ
- 6 tiếng: 650.000đ
- Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ
- Phụ trội quá 100km: 3.800đ