thue xe

Xe cưới

Ford Mondeo

- 4 tiếng: 1.600.000đ
- 5 tiếng: Liên hệ
- 6 tiếng: 1.800.000đ
- Phụ trội ngoài giờ: 200.000đ
- Phụ trội quá 100km: 15.000đ